OPI – Zarządzanie projektami B+R

Czy mamy szansę na Nobla?

1903 rok, Maria Skłodowska- Curie, Nobel w dziedzinie fizyki. 1977 rok, Andrew Schally, Nobel w dziedzinie medycyny. 2007 rok, Leonid Hurwicz, Nobel w dziedzinie ekonomii. Czy mamy szansę powtórzyć sukcesy naukowe naszych rodaków? Polscy i zagraniczni eksperci spotkali się, by przedyskutować najważniejsze aspekty dotyczące polskiej nauki oraz barier jakie w obecnych czasach powstrzymują jej rozwój. czytaj dalej >>

Czy można realizować innowacyjne projekty badawcze bez ryzyka? Zarządzanie pracami B+R – jak to się robi w Polsce.

Polscy naukowcy i przedsiębiorcy rzadko realizują projekty badawcze, którym towarzyszy wysokie ryzyko. Wynika to z obawy przed trudnościami w rozliczaniu projektu dofinansowywanego przez publicznego sponsora. To główne wnioski z badań Ośrodka Przetwarzania Informacji – Instytutu Badawczego czytaj dalej >>

Biuro Prasowe


Moto Safety Day