Zmień odpady na zysk – Biogazownia w Twojej gminie

Konferencja 12.09

Plan konferencji:

9:30 – 10:00 – Rejestracja uczestników, kawa powitalna

10:00 – 10:10 – Oficjalne przywitanie gości przez Zbigniewa Szpaka – Prezesa z Krajowej Agencji Poszanowania Energii

–                     Przedstawienie idei oraz głównych zagadnień spotkania

–                     Przedstawienie prelegentów oraz gości honorowych

10:10 – 10:20 – Wystąpienie Pani Karoliny Loth-Babut – Dyrektora z Krajowej Agencji Poszanowania Energii

–                     Przybliżenie istoty i celów projektu

10:20 – 10:40 –  Wystąpienie  Ryszarda Wnuka – Doradcy Zarządu  KAPE
ds. Odnawialnych Źródeł Energii

–                     Polityka i regulacje

 10:40 – 11:00 – Wystąpienie Bartłomieja Asztemborskiego – Specjalisty w dziedzinie energetycznego wykorzystania biomasy z Krajowej Agencji Poszanowania Energii

–                     Stan obecny

11:00 – 11:30 – Przerwa kawowa

11:30 – 11:45 –  Wystąpienie gościa specjalnego

–                     Wystąpienie poświęcone zagospodarowaniu odpadów do biogazu

11:45 – 12:15 – Pytania dziennikarzy, dyskusja

Biuro Prasowe


Moto Safety Day