Spotkania informacyjne dla przedsiębiorców woj. mazowieckie

Plan minutowy spotkania w Radomiu 11.09

armsa1

Spotkanie informacyjne:

„Współpraca handlowa ze Wschodem –
sektor owocowo-warzywny”

 12 września 2014 r.

Radom, Urząd Miejski, ul. Kilińskiego 30, sala 114

logo_radom

Program spotkania

09:45 – 10:15

Rejestracja uczestników

10:15 – 10:30

Otwarcie spotkania
 10:30 – 11:00 Rynek Ukrainy oraz Unia Rosji, Białorusi i Kazachstanu
Analiza obecnej sytuacji rynkowej: szanse i zagrożenia, analiza sytuacji popytowo-podażowej, perspektywy współpracy w sektorze owocowo-warzywnym.Pan Tomasz TomaszewskiWłaściciel firmy TETO-LEDER, praktyk, doradca biznesu oraz szkoleniowiec.
11:00 – 11:45 Kraje Bliskiego Wschodu jako alternatywny kierunek sprzedaży
Specyfika rynków Bliskiego Wschodu, cechy wspólne i specyficzne     poszczególnych państw, szanse dla polskich eksporterów z sektora owocowo-warzywnego.Pani Anita TatarczanaWłaścicielka Agencji Marketingu i Promocji Eksportu AMPE, Współfundatorka Fundacji Inicjatywa Polsko Arabska „IN-PAR”.

11:45 – 12:00

Przerwa kawowa

12:00 – 13:30

Warunki dostępu do rynków (np. certyfikaty, pozwolenia). Prawno-podatkowe aspekty wymiany handlowej.Pani Anita TatarczanaWłaścicielka Agencji Marketingu i Promocji Eksportu AMPE, Współfundatorka Fundacji Inicjatywa Polsko Arabska „IN-PAR”.

13:30 – 14:00

Analiza możliwości współpracy na wybranych rynkach: Algieria, Egipt. Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera, Agencja Rozwoju Mazowsza S.A

14:00 – 14:30

Lunch

 

Spotkanie 11.09 w Radomiu

armsa1

Szanowni Państwo,

Mazowieckie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera funkcjonujące w strukturze
Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. serdecznie zaprasza przedsiębiorców zainteresowanych podjęciem bądź rozwijaniem działalności eksportowej do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym:

 „Współpraca handlowa ze Wschodem – sektor owocowo-warzywny”,

 które odbędzie się 12 września 2014 r. w Radomiu w Urzędzie Miasta ul. Kilińskiego 30, sala 114.

 Spotkanie poświęcone będzie m.in. następującym zagadnieniom:

Rynek Ukrainy oraz Unia Rosji, Białorusi i Kazachstanuanaliza obecnej sytuacji rynkowej szanse i zagrożenia.

Kraje Bliskiego Wschodu jako alternatywny kierunek sprzedaży.

 Szczegółowy program spotkania zostanie w najbliższych dniach zamieszczony na stronie www.mazowieckie.coie.gov.pl oraz przesłany zainteresowanym uczestnikom.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy o przesłanie zgłoszeń do dnia
5 września 2014 r.
na adres mailowy: rekrutacja@linkpr.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przyjęcia na spotkanie maksymalnie dwóch reprezentantów
z jednej firmy.

 Serdecznie zapraszamy do udziału.

Biuro Prasowe


Moto Safety Day