Fundusze Europejskie w EUROBUSIE

W przedostatni weekend miesiąca, 23 maja wyruszy w trasę Eurobus – Mobilne Centrum Informacji o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego (RPO WM) 2007-2013. Eurobus wraz z ekspertami z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) zawita w Grójcu, Wołominie, Mławie, Baranowie, Opinogórze, Grodzisku Mazowieckim, Garwolinie, Płocku, Radomiu, Izabelinie, Radzanowie, Broku, Sierpcu, Iłży, Różanowie, Węgrowie, Ciechanowie oraz Jasieńcu.

Mobilne Centrum Informacji będzie wyposażone m.in. w sprzęt audiowizualny, stanowiska teleinformatyczne oraz materiały informacyjno-promocyjne. Osoby zainteresowane ubieganiem się o uzyskanie funduszy z RPO WM będą mogły liczyć na indywidualne konsultacje naszych ekspertów. W programie wyjazdów Eurobusu każdorazowo przewidziano także wiele atrakcji – dla dorosłych i dla dzieci – w tym liczne konkursy z nagrodami. Tegoroczna, druga już edycja akcji informacyjno-promocyjnej „Eurobus” ma wpłynąć na zwiększenie umiejętności projektodawców na Mazowszu do pozyskiwania, wykorzystywania i rozliczania środków z Funduszy Europejskich oraz na kształtowanie świadomości na temat ich wdrażania.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego jest skierowany do przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, instytucji oświaty i nauki, instytucji służby zdrowia oraz jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego. Obecnie trwa trzecia tura składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach RPO WM. Od 19 maja do 25 czerwca br. można zgłaszać projekty związane z rozwojem infrastruktury służącej edukacji. W pierwszej połowie czerwca ruszą otwarte konkursy na projekty wspierające powiązania kooperacyjne o znaczeniu regionalnym (9 czerwca br.) i na projekty dotyczące ochrony przyrody, w tym m.in. doskonalenia systemów zarządzania i monitoringu środowiska (16 czerwca br.).

Priorytety Programu RPO WM to: tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, przyspieszenie e–rozwoju Mazowsza, regionalny system transportowy, inwestycje w ochronę środowiska, wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu, wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji, tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego.

Celem realizacji Programu jest zwiększenie konkurencyjności Mazowsza oraz wzrost spójności gospodarczej, społecznej i przestrzennej województwa mazowieckiego. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych jest instytucją pośredniczącą we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, a także organizatorem wyjazdów Eurobusu – Mobilnego Centrum Informacji.

Harmonogram wyjazdów:

23.05.09 – Grójec, 24.05.09 – Wołomin, 30.05.09 – Mława, 31.05.09 – Baranowo, 06.06.09 – Opinogóra, 13.06.09 – Grodzisk Maz.,14.06.09 – Garwolin, 20.06.09 – Płock, 21.06.09 – Radom, 27.06.09 – Izabelin, 04.07.09 – Radzanów, 05.07.09 – Brok, 12.07.09 – Sierpc, 19.07.09 – Iłża, 01.08.09 – Różan, 08.08.09 – Węgrów, 22.08.09 – Ciechanów, 23.08.09  – Jasieniec.

Biuro Prasowe


Moto Safety Day