Fundusze Europejskie w Baranowie

W najbliższą niedzielę, 31 maja na Festynie Rodzinnym w Baranowie zagości Eurobus – mobilne centrum informacji o funduszach unijnych na Mazowszu,  który będzie stał w pobliżu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji przy ulicy Gwardii Ludowej 3.

Wyjazdy Eurobusu odbywają się w ramach akcji informacyjnej o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego (RPO WM) 2007-2013. W czasie pobytu w Baranowie mobilnego centrum informacji wszystkim zainteresowanym ubieganiem się o fundusze z RPO WM fachowych porad udzielą eksperci z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU). W Eurobusie, na specjalnie przygotowanych nośnikach odbędą się pokazy multimedialne na temat RPO WM. Dostępne będą także materiały informacyjne, m.in. broszury dla różnego typu beneficjentów, mogących starać się o europejskie środki finansowe. W programie przewidziano wiele atrakcji nie tylko dla dorosłych, ale i dla dzieci – w tym liczne konkursy z nagrodami. Dobrą zabawę zagwarantuje animator.

Eurobus będzie gościł w Baranowie podczas Festynu Rodzinnego „Niedziela na Wesoło”.  W programie festynu znajdą się m.in. występy grup wokalnych, tanecznych oraz kabaretowych.

Tegoroczna, druga już edycja akcji „Eurobus” jest skierowana do przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, instytucji oświaty i nauki, instytucji służby zdrowia oraz jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego. Celem projektu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności projektodawców z terenu Mazowsza w zakresie pozyskiwania, wykorzystywania i rozliczania środków z Unii Europejskiej, a także kształtowania świadomości na temat postępów ich wdrażania.

Obecnie trwa nabór wniosków w konkursach na projekty związane z podniesieniem poziomu infrastruktury służącej edukacji, gdzie pod uwagę będą brane tylko projekty nieobjęte pomocą publiczną. Składać je można od 19 maja do 25 czerwca 2009 r. W pierwszej połowie czerwca ruszą otwarte konkursy na projekty wspierające powiązania kooperacyjne o znaczeniu regionalnym (9 czerwca br.) i na projekty dotyczące ochrony przyrody, w tym m.in. doskonalenia systemów zarządzania i monitoringu środowiska (16 czerwca br.).

Baranowo jest czwartym miastem z cyklu 18 wyjazdów informacyjnych w ramach RPO WM. Kolejne to: Opinogóra (06.06), Grodzisk Mazowiecki (13.06), Garwolin (14.06), Płock (20.06), Radom (21.06), Izabelin (27.06), Radzanów (04.07), Brok (05.07), Sierpc (12.07), Iłża (19.07), Różan (01.08), Węgrów (08.08.), Ciechanów (22.08), Jasieniec (23.08).

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych jest instytucją pośredniczącą we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, a także organizatorem wyjazdów Eurobusu – mobilnego centrum informacji o funduszach unijnych na Mazowszu.

Biuro Prasowe


Moto Safety Day