Eurobus w Grodzisku Mazowieckim

W najbliższą sobotę, 13 czerwca na Międzynarodowy Jarmark Produktów Regionalnych w Grodzisku Mazowieckim zawita Eurobus – mobilne centrum informacji o funduszach unijnych na Mazowszu,  który będzie stał w pobliżu Centrum Kultury, przy ulicy Spółdzielczej 9.

Wyjazdy Eurobusu odbywają się w ramach akcji informacyjnej o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego (RPO WM) 2007-2013. W czasie pobytu w Grodzisku mobilnego centrum informacji wszystkim zainteresowanym ubieganiem się o fundusze z RPO WM fachowych porad udzielą eksperci z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU). W Eurobusie, na specjalnie przygotowanych nośnikach odbędą się pokazy multimedialne na temat RPO WM. Dostępne będą także materiały informacyjne, m.in. broszury dla różnego typu beneficjentów, mogących starać się o europejskie środki finansowe. W programie przewidziano wiele atrakcji nie tylko dla dorosłych, ale i dla dzieci – w tym liczne konkursy z nagrodami. Dobrą zabawę zagwarantuje animator.

Eurobus będzie gościł w Grodzisku Mazowieckim podczas Międzynarodowego Jarmarku Produktów Regionalnych. Podczas jarmarku zaprezentuje się 50 wystawców, w tym również z Litwy i Austrii. Zwolennicy zdrowej kuchni będą mogli skosztować i dokonać zakupu produktów piekarniczych, wędliniarskich, mleczarskich i wyrobów z miodu. Chętni będą mogli spróbować swoich sił na warsztatach garncarskich, hafciarskich, rzeźbiarskich lub wikliniarskich. Tradycyjne tańce ludowe zaprezentuje grupa z Łowicza. Jej członkowie będą także uczyć wszystkich zainteresowanych, jak robić słynne wycinanki i malować na drewnie tradycyjne wzory łowickie.

Tegoroczna, druga już edycja akcji „Eurobus” jest skierowana do przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, instytucji oświaty i nauki, instytucji służby zdrowia oraz jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego. Celem projektu jest zwiększenie umiejętności projektodawców z terenu Mazowsza w zakresie pozyskiwania, wykorzystywania i rozliczania środków z Unii Europejskiej, a także kształtowanie świadomości na temat postępów ich wdrażania.

Obecnie trwa nabór wniosków w konkursach na projekty związane z podniesieniem poziomu infrastruktury służącej edukacji, gdzie pod uwagę będą brane tylko projekty nieobjęte pomocą publiczną. Składać je można od 19 maja do 25 czerwca 2009 r. W pierwszej połowie czerwca ruszą otwarte konkursy na projekty wspierające powiązania kooperacyjne o znaczeniu regionalnym (9 czerwca br.) i na projekty dotyczące ochrony przyrody, w tym m.in. doskonalenia systemów zarządzania i monitoringu środowiska (16 czerwca br.).

Grodzisk Mazowiecki jest szóstym miastem z cyklu 18 wyjazdów informacyjnych w ramach RPO WM. Kolejne to: Garwolin (14.06), Płock (20.06), Radom (21.06), Izabelin (27.06), Radzanów (04.07), Brok (05.07), Sierpc (12.07), Iłża (19.07), Różan (01.08), Węgrów (08.08.), Ciechanów (22.08), Jasieniec (23.08).

 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych jest instytucją pośredniczącą we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, a także organizatorem wyjazdów Eurobusu – mobilnego centrum informacji o funduszach unijnych na Mazowszu.

Biuro Prasowe


Moto Safety Day