Zamień odpady na zysk! Czyli jaki potencjał tkwi w biogazownictwie.

biogazowniaBiogazownictwo to dla Polski temat nie do końca nowy, ale wciąż mało znany. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A postawiła sobie za cel przedstawienie samorządom lokalnym korzyści płynących z biogazownictwa. Aby zrealizować ten cel wrześniu wystartuje program KAPE „Zamień odpady na zysk – Biogazownia w twojej gminie”, którego inauguracją będzie konferencja prasowa 11 września 2014.

W trakcie konferencji  wystąpią prelegenci z KAPE – dr inż. Ryszard Wnuk, Doradca Zarządu  KAPE ds. Odnawialnych Źródeł Energii, a także inż. Bartłomiej Asztemborski, specjalista w dziedzinie energetycznego wykorzystania biomasy. Na konferencji zostaną przedstawione najważniejsze założenia kampanii oraz bieżące wiadomości z obszaru polityki OŹE, czyli odnawialnych źródeł energii, w tym inwestycji biogazowych.

Dzięki  konferencji przekazane zostaną istotne, aktualne informacje o całym programie „Zmień odpady na zysk- Biogazownia w twojej gminie”. Uczestnicy dowiedzą się jaki duży i istotny dla Polski jest potencjał energii pozyskiwanej
z biomasy, jakie są aspekty prawne otwierania biogazowni oraz poznają najnowsze technologie stosowane przy pozyskiwaniu energii tą metodą.

Do udziału w konferencji zostali zaproszeni dziennikarze, przedstawiciele organizacji działających na rzecz ochrony środowiska oraz przedstawiciele samorządów lokalnych. Wszyscy, którzy nie będą mogli pojawić się na konferencji zaproszeni są do udziału w transmisji internetowej na żywo na stronie www.biogazowniawgminie.pl .

Popularyzowanie odnawialnych źródeł energii to bardzo ważny aspekt edukacji społeczeństwa. Krajowa Agencja Poszanowania Energii od 20 lat prowadzi liczne działania na rzecz upowszechniania i wdrażania najlepszych światowych standardów oraz praktyk w zakresie odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej. Szczególnie ważna jest edukacja przedstawicieli samorządów lokalnych, od ich decyzji zależy czy w naszej gminie pojawią się np. biogazownie.

Biogazownictwo jest dziedziną przyszłościową oraz sprzyjającą środowisku naturalnemu, a jej rozwój niesie za sobą znaczne korzyści ekologiczne i ekonomiczne. biogaz jest powszechnie stosowany w wielu krajach świata np. Niemczech, Francji, Szwecji czy Chinach. To źródło energii stosuję się głównie jako paliwo do generatorów energii elektrycznej oraz do produkcji ciepła. W Polsce istnieje ponad 50 działający biogazowi rolniczych, których zasoby wykorzystuje się do celów energetycznych.

O KAPE

KAPE działa od 1994 roku. W 2014 roku obchodzi swoje 20 – lecie. Przez te lata stale poszerza ofertę swoich usług w obszarze efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii oraz krąg swoich klientów, zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego. Wspieramy przedsiębiorstwa, gminy, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe, doradzając, szkoląc i edukując w zakresie racjonalnego gospodarowania energia. Zadowolenie klientów jest miarą jakości naszych usług. Nasza misja jest upowszechnianie i wdrażanie najlepszych światowych standardów oraz praktyk w zakresie efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju, w oparciu o które wypracowujemy optymalne energooszczędne rozwiązania dla naszych klientów.

Więcej informacji na:

www.kape.gov.pl KAPE logo

www.biogazowniewgminie.pl


Warning: Illegal string offset 'echo' in /home/wlhost/ftp/www/linkpr/linkpr.pl/wp-content/themes/hybrid/library/extensions/custom-field-series.php on line 79

Biuro Prasowe


Moto Safety Day