Wydarzenie podsumowujące 10 lat działalności LGD – Fundacja Kłodzka Wstęga Sudetów

 

Fundacja Kłodzka Wstęga Sudetów – LGD, której głównym celem działalności jest  pomoc w rozwoju i aktywizacji obszarów wiejskich, ma już 10 lat. Z tej okazji 19 czerwca w pensjonacie Puchaczówka w Stroniu Śląskich odbyło się spotkanie podsumowujące dotychczasowe efekty  pracy.

W spotkaniu uczestniczyli beneficjenci i partnerzy Kłodzkiej Wstęgi Sudetów. Odbyła się także premiera filmu, poświęconego realizacjom wybranych  projektów w ramach Lokalnej Grupy Działania, opartych na Lokalnej Strategii  Rozwoju.

 

Sylwia Mielczarek, Prezes Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów – LGD podsumowała 10 lat owocnej pracy KWS – LGD, zaś Paweł Czyszczoń, dyrektor departamentu rozwoju obszarów wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz Piotr Kensicki, Przewodniczący Zgromadzenia Partnerów wskazali na dobrą dotychczasową współpracę, a tym samym na wsparcie w nowej perspektywie 2014 – 2020.

 

W panelu dyskusyjnym z udziałem beneficjentów, wzięli udział – Prezes  Sylwia Mielczarek oraz przedstawiciele poszczególnych sektorów : Monika Pyrcz- Jurczyk z urzędu miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka wraz z burmistrzem Stronia Śląskiego, Zbigniewem Łopusiewiczem, jako reprezentanci sektora publicznego, Mirosław Lech z firmy EKOAr, reprezentujący sektor gospodarczy oraz Hubert Krech, który z ramienia stowarzyszenia Edukacja i Rozwój, reprezentował sektor społeczny.

 

Podczas wydarzenia podkreślano podejmowane inicjatywy, które znacząco wpłynęły na rozwój regionu. To pozwala patrzeć z optymizmem w przyszłość –  w kontekście dalszych działań opartych na nowej perspektywie 2014 – 2020.

 

Działalność Kłodzkiej Wstęgi Sudetów na przestrzeni lat zapoczątkowała proces korzystnych zmian w regionie, jakim jest większa część powiatu kłodzkiego. LGD realizowała swoje cele w oparciu o cztery główne aspekty:  turystyczna wieś, czysta i przyjazna przestrzeń, po wiejsku znaczy wspólnie oraz wieś dobrego smaku.

 

Dzięki pomocy ze Strony Fundacji beneficjentom udało się pozyskać ponad 12 milionów dofinansowania ze środków unijnych, co podniosło atrakcyjność regionu  i wpłynęło znacząco na integrację lokalnej społeczności.

 

Spotkanie zostało uwieńczone występem artystycznym utalentowanej skrzypaczki Agnieszki Violin, słynącej ze spektakularnych widowisk muzycznych

 

 

www.kws.org.pl

_RPN1920

 

 

 

 

Biuro Prasowe


Moto Safety Day