e-Sudety


Projekt „e-Sudety” powstał na bazie przeprowadzonego pilotażowego projektu e-Kotlina Kłodzka, zrealizowanego w Lądku-Zdroju pod patronatem m.in. Ministerstwa Energii, Ministerstwa Środowiska i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. W konferencji oraz panelu dyskusyjnym wzięli udział przedstawiciele ministerstw, władz samorządowych, instytucji odpowiedzialnych za poszanowanie środowiska naturalnego, przedstawiciele mediów i partnerów zaangażowanych w projekt. Dyskutowano wówczas nad poprawą jakości powietrza w aspekcie wykorzystania transportu zero emisyjnego oraz testowano samochody elektryczne.

– Projekt „e-Sudety” zakłada zbudowanie sieci stacji ładowania samochodów elektrycznych w regionie Sudetów, upowszechnianie pojazdów niskoemisyjnych, działania edukacyjne oraz promocyjne w kierunku podnoszenia poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców i turystów. Istotne jest także podejmowanie odważnych decyzji przez samorządy w kierunku rozwoju nowych technologii – Elżbieta Koncka, Link PR, pomysłodawca i organizator projektu e-Sudety.

W ramach projektu w Kurorcie Lądek-Zdrój uruchomiono pierwszą stację ładowania samochodów elektrycznych. Zainstalowane urządzenie to stacja o normalnej mocy, która ładuje samochody prądem zmiennym 2 x 11 kW. Ze stacji można korzystać bezpłatnie. Autorem projektu jest agencja Link PR.

Budowa infrastruktury stacji ładowania na terenie Sudetów pozwoli na swobodne przemieszczanie się samochodami elektrycznymi w tym regionie, co z pewnością zachęci do podróżowania, a tym samym poznawania bogatych walorów przyrodniczych i turystycznych regionu. Realizacja projektu będzie stanowiła wzorzec dla innych obszarów – w trosce o środowisko naturalne w kierunku zmniejszania poziomu spalin oraz redukcję hałasu.

Stacja ładowania samochodów elektrycznych w Lądku-Zdroju jest pierwszą stacją zrealizowaną w ramach projektu „e-Sudety”. Wkrótce pojawią się kolejne stacje ładowania w innych miejscowościach, w tym uzdrowiskowych.

Biuro Prasowe


Moto Safety Day