Marka – Dolnośląskie Smaki

Dolnośląskie Smaki  – europejski zasięg

logosy_glowny_01Dolnośląskie Smaki to strategia promocji i rozwoju produktów lokalnych z terenu dwóch Lokalnych Grup Działania: Kłodzkiej Wstęgi Sudetów i Qwsi. Celem projektu było zbudowanie marki dolnośląskich produktów i usług lokalnych, ich popularyzacja, wsparcie sprzedaży, a także wzmocnienie wizerunku regionu.

Koncepcję kampanii marketingowo – promocyjnej dla marki lokalnej zrealizowała agencja Link PR. W jej ramach został  przygotowany projekt kompleksowej identyfikacji wizualnej i wykreowane hasło kampanii: Dolnośląskie Smaki  – europejski zasięg. Przeprowadzone zostały także warsztaty kulinarne z udziałem ambasadora marki – Roberta Makłowicza.

Wszelkie działania prowadzone w ramach projektu służyły podkreślaniu zalet produktów i usług lokalnych (najwyższa jakość, walory zdrowotne, smakowe). Ich efektem ma być zwiększenie zysków producentów i tworzenie miejsc pracy na lokalnym rynku, a także profesjonalizacja produkcji wyrobów lokalnych i rozwinięcie przynajmniej dwóch nowych form sprzedaży wraz z systemem dystrybucji na terenie Lokalnych Grup Działania.

W pierwszym etapie nastąpiło zidentyfikowanie i certyfikacja 20 produktów lokalnych oraz 20 restauracji z terenu Lokalnych Grup Działania biorących udział w projekcie. Restauracje te będą serwować dania przygotowane na bazie lokalnych produktów i przygotowane w oparciu o oryginalne lokalne receptury.

Cel drugiego etapu zakłada wypromowanie produktów lokalnych jako unikalnego waloru regionu, związanego z jego historią, kulturą i tradycją. W efekcie każdy mieszkaniec regionu i turysta będzie chętnie po nie sięgać.

Projekt jest spójny ze Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego na lata 2020 – Urzędu   Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, a także ze strategią Unii Europejskiej dotyczącą produktów regionalnych. Realizowany jest w oparciu o środki Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa Inwestująca w obszary wiejskie.

1 (41)1 (42) 1 (44)1 (110)20140828_220000_1_resized

Biuro Prasowe


Moto Safety Day