Europejska Stolica Bajek

Kategorie w ramach projektu:

ddk

HISTORIA EUROPEJSKIEGO CENTRUM BAJKI

Istnienie Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka (ECB) zostało zapoczątkowane przez Festiwal Kultury Dziecięcej w 2003 roku. Pomysłodawcą projektu jest Pan Waldemar Dąbrowski – Minister Kultury w latach 2002 – 2005. Jest to samorządowa instytucja kultury, współprowadzona przez Gminę Pacanów i Samorząd Województwa Świętokrzyskiego.

Najważniejsze wydarzenia dla ECB:

30 listopada 2005 roku złożono wniosek na dofinansowanie projektu Pacanów – Europejska Stolica Bajki w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

W dniu 2 listopada 2006 roku Komitet Mechanizmów Finansowych wydał pozytywna decyzję dotyczącą przyznania dofinansowania dla projektu PL0024 „Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie – budowa instytucji kultury o europejskim znaczeniu”. Z uwagi na znaczący wzrost kosztów robót budowlanych pierwotny budżet projektu okazał się niewystarczający. Z pomocą przyszli: Samorząd Województwa Świętokrzyskiego oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

23 lutego 2007 roku podjęto decyzję o przyznaniu Promesy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

23 kwietnia 2007 roku podpisano umowę dotyczącą dofinansowania zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

5 czerwca 2007 roku Komitet Mechanizmów Finansowych wydał decyzję zapewniającą przyznanie dofinansowania projektu PL0024 „Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie – budowa instytucji kultury o europejskim znaczeniu”. Dzięki niej można było rozpocząć procedurę przetargową na budowę nowoczesnego Dziecięcego Domu Kultury.

28 sierpnia 2007 roku podpisano umowę o dofinansowaniu Projektu Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie – budowa instytucji kultury o europejskim znaczeniu ze środków Mechanizmu Finansowego EOG.

28 lutego 2008 roku podpisano umowę pomiędzy Europejskim Centrum Bajki im. Koziołka Matołka a wykonawcą Eiffage Budownictwo Mitex S.A. na budowę Dziecięcego Domu Kultury.

15 czerwca 2008 roku w trakcie 6. Festiwalu Kultury Dziecięcej w Pacanowie miało miejsce podpisanie „Aktu Erekcyjnego”.

Europejska Stolica Bajek zaprasza od 24 lutego!

Biuro Prasowe


Moto Safety Day