Most w Toruniu

Kategorie w ramach projektu:

Projekt „Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi”

Projekt pn.: „Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest Gmina Miasta Toruń, w imieniu której działania prowadzi Miejski Zarząd Dróg w Toruniu.

Umowa o 327,01 mln zł unijnego dofinansowania została podpisana w dniu 6 października 2010 r. w Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie. O dotację Inwestor starał się przez ponad rok: wniosek złożono 30 czerwca 2009 r. Bardzo dobrze oceniono przygotowanie toruńskiego wniosku, a samą inwestycję określono jako „bezpieczną finansowo” z uwagi na duży wkład własny miasta.

Budowa nowego mostu w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi to najważniejsza inwestycja dla tego miasta. Celem inwestycji jest poprawa dostępności komunikacji Polski, połączeń regionalnych i lokalnych. Nowy most w Toruniu stanie się odcinkiem przebiegu drogi krajowej nr 1 znajdującej się w sieci TEN-T, przebiegającej przez Toruń. Będzie stanowił przeprawę mostową przez Wisłę alternatywną w stosunku do autostrady A-1. Ponadto pozwoli na odsunięcie ruchu tranzytowego od toruńskiej starówki, która jest wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Miejski Zarząd Dróg w Toruniu, Biuro Realizacji Projektu Mostowego, ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń, www.most.torun.pl, www.mzd.torun.pl .

 


trasa mostowa

Biuro Prasowe


Moto Safety Day