O projekcie


Bazując na wytycznych Komisji Europejskiej, Ministerstwa Energii oraz ustawie o elektromobilności, zespół Link PR zaproponował cykl działań zmierzających do popularyzacji środków transportu niskoemisyjnego, stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz szeroko pojętej edukacji wśród społeczeństwa zmierzającej do zachowań proekologicznych.

Uwagę skupiono w pierwszej kolejności na uzdrowiskach Ziemi Kłodzkiej w aspekcie dbałości o czyste powietrze, redukcję hałasu i związany z tym rozwój ekoturystyki. W pierwszej fazie, latem 2017r. przeprowadzono pilotażowy autorski projekt pn.: e-Kotlina Kłodzka w Kurorcie Lądek – Zdrój z ogromnym wymiarem medialnym i z udziałem wszystkich władz samorządowych regionu Sudetów, pod Patronatem Ministerstwa Energii, Ministerstwa Środowiska, NFOŚiGW, Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Starosty Kłodzkiego, Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP.

W 2018 r. nakreślono szerszy projekt, będący kontynuacją poprzednich działań pn.: „e-Sudety”, który swoim zasięgiem obejmuje nie tylko miejscowości uzdrowiskowe Ziemi Kłodzkiej, ale cały region Sudetów. W planach objęto montaż 23 stacji ładowania samochodów elektrycznych w regionie, które powstają systematycznie przy współpracy PGE Nowa Energia. Uruchomiono już stacje ładowania w Lądku-Zdroju, Szczytnej, Polanicy – Zdroju. Kolejne stacje są montowane systematycznie i będą oddane do użytku po odbiorach technicznych. Projekt wpisuje się w strategię rządową dokumentu „Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych”, który jest zbiorem obowiązków, jakie na państwa członkowskie Unii Europejskiej nakłada dyrektywa 2014/94/UE oraz w ustawę o elektromobilności i został skonsultowany z Ministerstwem Energii – z Biurem Politycznym Ministra Michała Kurtyki już w 2017r.

Główne założenia projektu skupiają się na podnoszeniu świadomości w kierunku dbałości o czyste powietrze i upowszechnianie pojazdów elektrycznych. Realizowana sieć stacji ładowania samochodów elektrycznych jest fundamentem do podejmowania działań promocyjnych, PR, konferencji oraz działań eventowych. To także punkt wyjścia do dalszego rozwoju infrastruktury zmierzającej do popularyzacji pojazdów elektrycznych, w tym rowerów elektrycznych i transportu publicznego w kierunku rozwoju ekoturystyki i poznawania atrakcji regionu. Bardzo istotną kwestią w ramach projektu jest budowanie współpracy w zakresie elektromobilności na płaszczyźnie administracji rządowej, samorządowej, świata biznesu, dostawców energii, stacji ładowania, itp.

Elektromobilność w uzdrowiskach oraz w pozostałych większych i atrakcyjnych turystycznie miejscowościach regionu Sudetów jest w założeniu działaniem wzorcowym dla innych regionów Polski. Będzie to jednocześnie świetny produkt dla inwestorów, mieszkańców i turystów, połączony z promocją regionu oraz partnerów zaangażowanych w projekt. To jedyny taki projekt w Polsce, który może być flagowym projektem z zakresu elektromobilności w aspekcie rozwoju ekoturystyki, dbałości o czyste powietrze i redukcję hałasu.

Jednym z elementów projektu jest konferencja z debatą i panelami naukowymi: 5-6 grudnia 2019 w Polanicy-Zdroju pod Patronatem Honorowym Ministra Klimatu Michała Kurtyki, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. 
Partnerem Głównym jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Biuro Prasowe


Moto Safety Day