Agenda

Czy można realizować innowacyjne projekty badawcze bez ryzyka?

Zarządzanie pracami B+R – jak to się robi w Polsce.

Warszawa, 19 kwietnia 2012

Program Konferencji

9.45 – 10.30 Rejestracja uczestników, kawa powitalna

10.30 – 10.45 Powitanie gości przez dyrektora OPI, dr-a Olafa Gajla

10.45 – 11.00 Zarządzanie pracami B+R – jak to się robi w Polsce: Agnieszka Gryzik, doradca ds. badań i zarządzania OPI

11.00 – 11.15 Czy sukces projektu badawczego zależy od kompetencji menedżerskich jego kierownika? Czynniki sukcesu projektów badawczych w nauce
i przemyśle.

Tomasz Cichocki, ekspert PSDB

11.15 – 11.30 Jak przedsiębiorstwa prowadzą projekty badawcze?

Anna Matejczuk, Coffey International Development

11.30 – 12.45 Praktyka zarządzania B+R, studia przypadków:

 • Nauka, dydaktyka albo biznes – uniwersyteckie wybory

dr hab. Sebastian Maćkowski, prof. UMK, Instytut Fizyki UMK

 • Is risk a problem?

Petri Uusikylä, Prezes Zarządu Frisky&Anjoy, Päivi Korhonen (Finlandia): Dyrektor Zarządzająca Project Development Group Europe PDGE

 • Zarządzanie zespołem naukowym przy realizacji innowacyjnych projektów badawczych

Celon Pharma (Polska), dr Monika Lamparska-Przybysz: Kierownik Laboratorium Badawczo-Rozwojowego

 • R&D project leader: innovation polyglot

Süd-Chemie (Niemcy), dr Filippo Larceri: Global Head of Project Management

 • R&D risk mitigation strategies at Siemens

Siemens AG (Niemcy), dr Norbert Lütke-Entrup: Dyrektor Technology & Innovation Management w Siemens Corporate Technology

 • Zarządzanie wartością w projektach innowacyjnych

IBM, Jacek Łęgiewicz:  Dyrektor ds. Rozwoju Rynku, European Core Team

12.45 – 13.15 Przerwa kawowa z poczęstunkiem

13.15 – 15.00 Panel dyskusyjny: Jak radzić sobie z ryzykiem w projektach innowacyjnych? Wyzwanie dla menedżerów i instytucji publicznych.

Na pytanie sformułowane w tytule panelu odpowiedzieć spróbują:

 • ekonomistka zajmująca się problematyką innowacyjności: prof. Małgorzata Duczkowska-Piasecka  z SGH
 • przedstawicielka firmy doradczej w zakresie innowacyjności: Katarzyna Królak-Wyszyńska z Innovatiki
 • członek Rady Gospodarczej: prof. Ireneusz Krzemiński z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • przedstawiciel firmy doradzającej w przygotowaniu wniosków projektowych: Bartosz Dąbrowski z Dabrowsky
 • przewodniczący Rady Głównej BCC: Maciej Grelowski
 • prezes zarządu AVIO Polska: Krzysztof Krystowski

Moderator dyskusji: red. Krzysztof Michalski

15.00 – 15.15 Wystąpienia przedstawicieli Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

15.15 – 15.30 Podsumowanie prof. Stanisława Karpińskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

15.30 Obiad

Program Konferencji – do pobrania

Biuro Prasowe


Moto Safety Day