Informacje Prasowe

Niepełnosprawni dają z siebie wszystko

Wraz z początkiem października w regionie zachodniopomorskim rusza kampania promocyjno – informacyjna na rzecz osób niepełnosprawnych. Zmiana w postrzeganiu tych z nas, którym zdrowie, natura, bądź inne zdarzenia losu odebrały pełną sprawność jako aktywnych członków życia społecznego – to najważniejsze przesłanie kampanii.

Kampanię „Wszystko o niepełnosprawnych” inauguruje konferencja w dn. 3 października, z udziałem prelegentów zajmujących się tematyką niepełnosprawności w Polsce.

Potrzeba integracji poprzez sztukę filmową, postrzeganie niepełnosprawności w filmie, skuteczna integracja osób niepełnosprawnych poprzez aktywność społeczną, podejmowanie aktywności zawodowej przez osoby niepełnosprawne, intymność osób niepełnosprawnych  w sferze uczuć to główne punkty dyskusji podczas spotkania.

Celem kampanii jest zmiana w postrzeganiu osób z niepełnosprawnością, przedstawienie ich jako aktywnych obywateli życia społecznego, odnoszących sukcesy m.in. w życiu rodzinnym, zawodowym i sportowym. To także próba zmiany wizerunku osób z niepełnosprawnością fizyczną, intelektualną, które nierzadko utożsamiane są z brakiem zaradności życiowej, uzależnieniem od rodziny i ukazanie tych osób od strony talentów, pasji oraz sukcesów życiowych i zawodowych.

Kampania odwołuje się do najważniejszych sfer życia, które są wspólne zarówno dla osób niepełnosprawnych, jak i pełnosprawnych; fizyczności, umiejętności (talentów) i uczuć. Zarówno nazwa kampanii – Wszystko o niepełnosprawnych oraz hasło – Niepełnosprawni dają z siebie wszystko. Daj im tylko szansę wskazują na istotną kwestię: jak niewiele wystarczy zrobić, aby umożliwić normalne i pełnoprawne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne muszą dawać z siebie wszystko, aby normalnie żyć, a jak jest z pozostałą częścią społeczeństwa?

Elementami kampanii są m.in.: outdoor w oparciu o nośniki typu billboard, wystawa objazdowa w dziesięciu miastach powiatowych województwa zachodniopomorskiego, przedstawiająca osoby z niepełnosprawnością i ukazująca je od strony zasobów, talentów, pasji i sukcesów, uruchomienie strony internetowej www.dajimszanse.pl, działania PR oraz materiały promocyjne – ulotki i plakaty.

Inicjatorem Kampanii jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Patronat Honorowy nad kampanią objęła Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanta Fedak.

Wsparcie merytoryczne: Koszalińskie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne, Klub Sportowy Inwalidów „Start”, Polski Komitet Paraolimpijski, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Zakład Aktywności Zawodowej w Stargardzie Szczecińskim, Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kołobrzegu.

Biuro Prasowe


Moto Safety Day