Autobus Energetyczny

bus1

Nowoczesne technologie chronią klimat

Nowoczesne ekologiczne rozwiązania m.in. ogniwo fotowoltaiczne, kolektor słoneczny oraz rekuperator to tylko niektóre energooszczędne rozwiązania przedstawione w Autobusie Energetycznym, czyli ogólnodostępnej wystawie z funkcjami praktycznego laboratorium demonstracyjnego. W październiku Autobus Energetyczny wyruszył w trasę po całej Polsce, aby w ciągu dwóch lat odwiedzić mieszkańców ponad 200 gmin. 22 października 2014 odbyła się konferencja, która była inauguracją tego projektu.

Celem projektu „Autobus Energetyczny mobilne centrum informacyjno – edukacyjne przeciwdziałania zmianom klimatu” jest zwiększenie świadomości społecznej odnośnie zmian klimatu, przyczyn zachodzenia tych zmian, działań, jakie można podjąć, aby im przeciwdziałać oraz zachęcenie każdego z odbiorców kampanii do podejmowania kroków na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu w codziennym życiu i otoczeniu: w domu, w pracy, w szkole, lokalnym środowisku. Specjaliści z KAPE S.A. chcą przedstawić jak oszczędzać energię, korzystać z jej odnawialnych źródeł, oszczędzać wodę czy gospodarować  odpadami.

Informowanie o zagrożeniach jakie niesie ze sobą niekontrolowany rozwój cywilizacji oraz o możliwościach jakie mamy, aby zapobiegać katastrofom ekologicznym, staje się obowiązkiem każdego z nas – mówi kierownik projektu Krajowej Agencji Poszanowania Energii  (KAPE), pn.:  Autobus Energetyczny, Joanna Ogrodniczuk. Nasz projekt, którego inauguracja nastąpiła w październiku 2014 roku, ma na celu uświadamianie mieszkańcom małych i dużych miejscowości jak duży mamy wpływ na środowisko i jak wiele dobrego możemy zrobić działając lokalnie, także przy pomocy niewielkich nakładów i zmieniając swoje codzienne nawyki życiowe.

Podczas zwiedzania Autobusu uczestnicy konferencji dowiedzieli się, jak działają
kolektory słoneczne oraz jakie są korzyści dla konsumentów płynące z ich stosowania. Dzięki modelowi oświetlenia wewnętrznego uczestnicy mogli przekonać się jak stosowanie różnych źródeł światła wpływa na oszczędzanie energii. W Autobusie znajduje się również model okien dwu i jednokomorowych oświetlanych żarówkami o tej samej mocy. Pozwala on na przeprowadzenie eksperymentu polegającego na równoczesnym przyłożeniu dłoni do szyb i porównaniu temperatur na ich powierzchni, czyli praktycznym porównaniu jaki wpływ na przenikanie ciepła mają stosowane rozwiązania technologiczne.

W autobusie są także informacje na temat energetyki wiatrowej, nowoczesnej infrastruktury wodno – ściekowej oraz systemu efektywnego zarządzania kosztami energii w szkołach. W trakcie konferencji uczestnicy dowiedzieli się również jaka jest polityka energetyczna i ekologiczna Polski i jakie znaczenie ma dla niej kampania prowadzona przy użyciu Autobusu Energetycznego.

Autobus Energetyczny wyruszył w trasę ogólnopolską, by odwiedzić wszystkie polskie województwa. Eksperci, którzy pracują w Autobusie Energetycznym tworzą grupę doradczą, która oferuje nieodpłatną, niezależną i najbardziej aktualną wiedzę na tematy związane ze zmianami klimatu i efektywnością energetyczną.

Kampania dofinansowana jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Objęta patronatem przez Ministerstwo Gospodarki i Ministerstwo Środowiska.

Partnerami projektu są: Schneider Electric, Velux Polska, Schneider Polska oraz Gegenbauer Polska.

Patronatami medialnymi kampanię objęły: miesięcznik „Czysta energia” i magazyn samorządowy „Gmina”.

Więcej informacji na:

Autobus Energetyczny

Trasa Autobusu Energetycznego

Biuro Prasowe


Moto Safety Day