Plan konferencji

bus1

Konferencja prasowa

„Autobus energetyczny – mobilne centrum edukacyjno – informacyjne przeciwdziałania zmianom klimatu”.

Cele konferencji:

  • Przekazanie uczestnikom konferencji aktualnych informacji o planowanej kampanii
  • Przybliżenie istoty projektu „Autobus Energetyczny – mobilne centrum informacyjno
    – edukacyjne przeciwdziałania zmianom klimatu”
  • Przedstawienie trasy Autobusu Energetycznego
  • Zaprezentowanie wnętrza Autobusu Energetycznego

Data: 22 października 2014r.

Gospodarz: Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Miejsce: Stadion Narodowy, Al. Ks. J. Poniatowskiego 1, Warszawa

Prowadzący: Przedstawiciel KAPE S.A.

Plan minutowy konferencji:

 

9:30 – 10:00             Rejestracja uczestników, kawa powitalna

10:00 – 10:10              Wprowadzenie w tematykę konferencji – Zbigniew Szpak, Prezes Zarządu KAPE S.A.

10:10 – 10:30              Kampania „Autobus Energetyczny” w świetle polityki ekologicznej
i energetycznej państwa – Ryszard Wnuk, doradca Prezesa ds. odnawialnych źródeł energii

10:30 – 10:50              Cel i zadania realizowane w ramach projektu „Autobus Energetyczny – mobilne centrum informacyjno – edukacyjne przeciwdziałania zmianom klimatu” – Joanna Ogrodniczuk, Kierownik projektu, KAPE S.A.

10:50 – 11:00              Prezentacja pierwszej kampanii w województwie Łódzkim – Anna Mazur, KAPE S.A.

11:00 – 11.10              Działania proekologiczne partnerów projektu – przedstawiciel firmy Schneider Electric

11:10 – 12:00             Prezentacja Autobusu Energetycznego, dyskusja

12:00                           Poczęstunek

bus2

Biuro Prasowe


Moto Safety Day