e-Sudety

Agencja Link PR przykłada dużą wagę do promowania odnawialnych źródeł energii oraz ochrony środowiska. Realizowane projekty odbywają się w ścisłej współpracy z instytucjami państwowymi, m.in. z Ministerstwem Energii.

W pierwszej kolejności skupiono uwagę na uzdrowiskach Ziemi Kłodzkiej w aspekcie dbałości o czyste powietrze, redukcję hałasu i związany z tym rozwój ekoturystyki.

W pierwszej fazie przeprowadzono pilotażowy autorski projekt pn.: e-Kotlina Kłodzka, który został przeprowadzony latem 2017r. w Kurorcie Lądek – Zdrój.

Celem kontynuacji działań zaplanowano projekt pn.: „e – Sudety”, który swoim zasięgiem obejmie miejscowości uzdrowiskowe Ziemi Kłodzkiej. Jest jednocześnie krokiem do podjęcia szerszych działań w zakresie e-mobilności  w rejonie Sudetów.

W ramach projektu e-Kotlina Kłodzka odbyły się jazdy testowe pojazdów elektrycznych marki Nissan w Kurorcie Lądek – Zdrój.  Przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy oraz służb publicznych testują samochód elektryczny Nissan e-NV 200 oraz Nissan Leaf.

Materiał zrealizowany przez Telewizję Sudecką:

Projekt elektromobilności opracowany przez Link PR wpisuje się w strategię rządową dokumentu „Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych”, który jest zbiorem obowiązków, jakie na państwa członkowskie Unii Europejskiej nakłada Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Zgodnie z założeniami – do 2025 r. liczba elektrycznych samochodów w Polsce osiągnie 1 mln, przy czym gwałtowny wzrost ich liczby będzie następować po 2020 r. Dokument zakłada np., że do 2020 r. na terenie największych aglomeracji powstanie blisko 7 tys. stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Inne działania prawne wskazane w projekcie dokumentu to m.in. możliwość wprowadzenia stref niskoemisyjnych w miastach (z możliwością wjazdu do tych stref dla pojazdów elektrycznych), ustawowe umożliwienie kierowcom pojazdów elektrycznych bezpłatnego parkowania na publicznych płatnych parkingach czy też narzucenie na instytucje publiczne obowiązku udziału samochodów elektrycznych we flotach na poziomie co najmniej 50% (do 2025 r.). Sugeruje się również wdrożenie zachęt podatkowych.

 – Stan środowiska naturalnego, szczególnie w uzdrowiskach wymusza podejmowanie radykalnych działań zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń i hałasu oraz do podejmowania nowatorskich działań w tym kierunku. Wdrożenie projektu ekologicznego na terenie uzdrowisk Kotliny Kłodzkiej, wybierając Kurort Lądek – Zdrój jako miejsce stworzenia wzorcowej Gminy Uzdrowiskowej to doskonałe wpisanie się w naszą misję i strategię  –  mówi Burmistrz Lądka – Zdroju – Roman Kaczmarczyk.

Według raportu Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska (EEA), Polska jest drugim po Bułgarii najbardziej zanieczyszczonym państwem UE. Zdaniem EEA jednym z najważniejszych aspektów jest ograniczenie emisji CO2 poprzez m.in. długofalowe działania promocyjno – lobbingowe.

  • Projekt Ecowill

Projekt Ecowill jest częścią programu Inteligentna Energia – Europa i jest dofinansowany ze środków Komisji Europejskiej. Jest to kontynuacja projektu Ecodriven promującego efektywne energetycznie zachowania wśród kierowców.

Komisja Europejska od lat prowadzi działania na rzecz zrównoważonego i mniej uciążliwego dla środowiska transportu. Przykładem takiego działania jest prowadzony w 13 krajach (również w Polsce) projekt Ecowill, kładący nacisk na popularyzację  i nauczanie ekojazdy wśród kierowców oraz kandydatów na kierowców. Celem projektu jest zmiana zachowań kierowców (tak amatorów, jak i profesjonalistów) poprzez szeroką popularyzację i wdrażanie zasad ekojazdy, zwiększenie bezpieczeństwa drogowego oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych. W ramach projektu Ecowill w każdym kraju przeszkolono instruktorów, którzy tworzą europejską sieć certyfikowanych nauczycieli ecodrivingu. Powstał także system krótkich szkoleń, podczas których kierowcy mogą w praktyce opanować zasady ekojazdy. Polskim partnerem projektu Ecowill jest Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Materiał został przygotowany w ramach projektu Ecowill, przy częściowym wsparciu Komisji Europejskiej. Przedstawione informacje wyrażają poglądy realizatorów projektu a nie są oficjalnym stanowiskiem Komisji Europejskiej

Biuro Prasowe


Moto Safety Day