Ograniczenie niskiej emisji w gminach

Kategorie w ramach projektu:

grafika_dymy

Jak ograniczyć niską emisję ?

Kompleksową i profesjonalną odpowiedź na to pytanie można było uzyskać na konferencji Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., która odbyła się 17 września w Warszawie. Stanowiła ona inaugurację programu „Ograniczenie niskiej emisji w gminach.”

Podczas konferencji eksperci Krajowej Agencji Poszanowania Energii wyjaśnili, jakie są główne źródła niskiej emisji i jak groźne są jej skutki dla zdrowia ludzi
i środowiska naturalnego. Eksperci KAPE S.A. przedstawili też metody jej skutecznego ograniczenia, bez ponoszenia dużych nakładów finansowych.

Najważniejsze aspekty programu „Ograniczenie niskiej emisji w gminach” przedstawiła Renata Stępień z KAPE S.A.
Są wśród nich m.in.: szeroko zakrojona edukacja społeczeństwa, szkolenia dla samorządów lokalnych, zrealizowanie filmu edukacyjnego przedstawiający w jasny i zrozumiały sposób zjawisko powstawania niskiej emisji oraz jej konsekwencje.

Niska emisja to wytwarzanie szkodliwych pyłów i gazów poprzez stosowanie niewłaściwego opału. W sezonie grzewczym wiele osób wykorzystuje plastikowe odpady, tani niskokaloryczny i szkodliwy węgiel, a niekiedy także opony.  Niestety te substancje mają bardzo niskie parametry grzewcze, co powoduje, że
w miejscowościach o słabej wentylacji ich spalanie staje się główną przyczyną powstawania smogu. W okresie grzewczym stężenie pyłów w polskim powietrzu znacznie przekracza normy ustalone przez Unię Europejską.

– Głównymi źródłami niskiej emisji są gospodarstwa domowe i rolne oraz lokalne kotłownie. Domy jednorodzinne
z przestarzałymi instalacjami grzewczymi są największym problemem i emitują najwięcej zanieczyszczeń.
– podkreśliła Dorota Pierzchalska z KAPE S.A..

Zgodnie z raportem EEA aż 6 Polskich miast znajduje się w czołówce najbardziej zanieczyszczonych miast Unii Europejskiej. Są to m. in. Kraków oraz rejon aglomeracji śląskiej. W tych miejscach stężenie pyłów przekracza normy UE nawet ośmiokrotnie.

– Aby ograniczyć niską emisję należy zmienić paliwa grzewcze na odpowiednie, bardziej wartościowe. Dodatkowym rozwiązaniem jest wymiana przestarzałych instalacji grzewczych – mówił Arkadiusz Węglarz z KAPE S.A.

 Celem programu realizowanego przez KAPE S.A. jest podniesienie świadomości wśród mieszkańców i władz gmin na temat skutków środowiskowych i ekonomicznych, a przede wszystkim zdrowotnych wywoływanych przez niską emisję.

W ramach projektu została uruchomiona strona internetowa niskaemisja.info.pl

Zrealizowany będzie również cykl szkoleń z zakresu ograniczania niskiej emisji w 30 gminach. Dwa projekty pilotażowe zostaną przeprowadzone w aglomeracji śląskiej i w jednej z gmin/miast o wielkości do 30 tys. mieszkańców, gdzie problem niskiej emisji jest bardzo poważny.

Krajowa Agencja Poszanowania Energii przygotuje również dodatkowe edukacyjne opracowanie dotyczące praktycznych aspektów i uwarunkowań społecznych, ekonomicznych i środowiskowych wspierania działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji.

Realizacja projektu rozpoczęła się 01.07.2014 i potrwa do 31.12.2015.

Więcej informacji na stronach:

www.kape.gov.pl

www.niskaemisja.info.pl

 

niskaemisja  

Biuro Prasowe


Moto Safety Day