Informacje prasowe

Mija rok od rozpoczęcia budowy nowego mostu drogowego w Toruniu. Tereny po obu stronach Wisły przeobraziły się w wielki plac budowy. Prace prowadzone są równolegle na wszystkich obiektach inżynierskich, a postępy robót z tygodnia na tydzień są coraz bardziej widoczne.

19 października 2010 r. Generalny Wykonawca – konsorcjum firm Strabag i Herman Kirchner Polska przejął teren  przeznaczony pod budowę przeprawy. 4 listopada 2010 r. pojawiły się pierwsi robotnicy na budowie. Dzień później w samo południe symboliczną „pierwszą łopatę” wbiły wraz z Generalnym Wykonawcą: władze miasta
i województwa, parlamentarzyści, radni RMT, Inwestor, Inżynier Projektu oraz konsorcjum projektowego. W gronie tym nie zabrakło również mieszkańców Torunia i dziennikarzy.

Budowa mostu w Toruniu stała się faktem, zawdzięczamy to przede wszystkim mieszkańcom miasta – podkreślał rok temu prezydent Michał Zaleski. Dziś, jak mówi – To jeden z największych placów budowy nie tylko w regionie, ale również w całym kraju.
W mieście Kopernika to niewątpliwie inwestycja stulecia. W pierwszym roku budowy torunianie bacznie i z podziwem przyglądali się postępom prac.
Muszę przyznać,
że z każdym tygodniem czy miesiącem przeprawa rośnie i to mnie bardzo cieszy. Prace nabrały tempa zarówno na prawym, jak i na lewym brzegu rzeki. Oby tak dalej.

Jakie prace zostały poczynione w ciągu minionych dwunastu miesięcy?

Roboty budowlane prowadzone są na całej trasie inwestycji, która ma pond cztery kilometry długości. Tak ogromne przedsięwzięcie wymagało od samego początku dobrej logistyki, wykonania wielu prac przygotowawczych, przebudowy istniejącej już infrastruktury podziemnej i naziemnej.
To także budowa nowych dróg i węzłów komunikacyjnych. Jednym z takich węzłów jest plac Daszyńskiego. To tutaj na przestrzeni ostatnich miesięcy budowlańcy przeprowadzili szereg prac związanych z usunięciem kolizji oraz przebudową i budową nowej infrastruktury. Prace te spowodowały wprowadzenie zmian w organizacji ruchu drogowego.

Obecnie na placu widnieje wielki wykop pod tunel, który w przyszłości poprowadzi kierowców na most. Nieopodal stoją cztery podpory estakady Żółkiewskiego oraz pierwsze gotowe filary.

Na lewym brzegu prowadzono prace drogowe na odcinku od skrzyżowania z ulicą Łódzką, gdzie widać już zarys docelowego ronda. Przebudowano linię kolejową i wykonano fundamenty wiaduktu kolejowego w okolicy ul. Otłoczyńskiej. Zaawansowane prace prowadzone są także przy budowie przejścia podziemnego pod ulicą Rypińską.

Na terenach zalewowych po obu stronach Wisły wbito większość pali fundamentowych pod przyszłe estakady. Ku końcowi zbliża się też palowanie na podporach brzegowych mostu. Fundamenty lewobrzeżnych podpór są zabetonowane. W dwunastym miesiącu budowy widać było pierwsze gotowe filary estakad, które rosną z tygodnia na tydzień.

Po prawej stronie rzeki osuszono i zasypano starorzecze Wisły, co pozwoliło przygotować teren pod wykonanie podpory estakady. Nieopodal prawobrzeżnej podpory brzegowej powstał plac przeznaczony do scalania stalowych elementów konstrukcji mostu.

W ciągu ostatnich miesięcy zarys sztucznej wyspy, pod centralną podporę mostu nabrał kształtu oscypka. Niedługo zakończą się prace związane z zasypywaniem stalowej konstrukcji piaskiem zasysanym z dna Wisły i rozpocznie się palowanie.

Te wszystkie prace udało się zrobić zaledwie w rok, ale najciekawsze momenty budowy dopiero przed nami. Już niebawem na lewym brzegu rozpocznie się montaż stalowych elementów konstrukcji estakad, a w następnej fazie przyjdzie kolej na przęsła mostowe.

Jak zapewnia Lesław Milewski, dyrektor kontraktu z ramienia firmy Strabag, będzie to bezprecedensowa w skali całego kraju operacja – Całe przęsła łukowe o rozpiętości 270m zostaną wykonane na placu do scalania, zwodnione i wbudowane na podpory stałe mostu. Nie odnajduję w archiwach mostowych, aby w Polsce elementy o podobnych gabarytach
i tonażu były wcześniej montowane. Dla mnie inżyniera mostowca największym wyzwaniem będzie precyzja, z jaką się zmierzymy przy tej operacji.

Więcej informacji na temat bieżących postępów prac, kolejnych etapów budowy i wszystkich innych aspektów realizacji inwestycji można uzyskać w zapleczu promocyjnym. Przychodząc do zaplecza torunianie mają także możliwość podzielenia się swoimi opiniami
i spostrzeżeniami z Inwestorem i Generalnym Wykonawcą.

Zaplecze promocyjne w ciągu ostatnich miesięcy odwiedzali nie tylko mieszkańcy Torunia, ale również osoby które w jakiś sposób były z miastem związane, np. studiowały na UMK, mieszkały w młodości, mają w naszym mieście rodzinę. Inwestycja wzbudza duże zainteresowanie wśród studentów politechnik i uczelni technicznych z całego kraju. Przyjeżdżają do zaplecza, aby zobaczyć jak się realizuje tak ogromne inwestycje w praktyce. Najbardziej cieszy to, że inwestycja wzbudza duże zainteresowanie wśród osób spoza Torunia  – informuje Barbara Tyrankiewicz, kierownik Biura Realizacji Projektu Mostowego.

Dwanaście miesięcy budowy mostu za nami. Przed nami kolejne ważne etapy budowy mostu drogowego wraz z drogami dojazdowymi- najważniejszej inwestycji w historii miasta Torunia.

Biuro Prasowe


Moto Safety Day