Zmień odpady na zysk – biogazownia w Twojej gminie

Kategorie w ramach projektu:

biogazowniaProjekt „Zmień odpady na zysk – biogazownia w Twojej gminie” jest realizowany przez Krajową Agencję Poszanowania Energii S.A. przy udziale finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w okresie od 1 czerwca 2014 roku do 31 sierpnia 2015 roku. Głównym celem Projektu jest zwiększenie świadomości społecznej i uzyskanie społecznej akceptacji na budowę biogazowni oraz spowodowanie zmiany podejścia mieszkańców Polski w zakresie budowy biogazowni. Ponadto Projekt ma za zadanie pokazać korzyści z inwestycji biogazowych, w aspektach społecznym, środowiskowym, ekonomicznym.

Projekt zakłada popularyzacje wiedzy o:

1) biogazie i pochodzącym od niego biometanie o parametrach zbliżonych do gazu ziemnego, które są czystym, przyjaznym środowisku źródłem „zielonej” energii,
2) zaletach społecznych, ekonomicznych i ekologicznych biogazowni dla środowiska lokalnego,
3) istniejących w kraju i zagranicą rozwiązaniach (produkcja biogazu i biometanu), o wadze dla bezpieczeństwa energetycznego Polski i dla świata produkcji „energii zielonej”.

Projekt rozpocznie się konferencją prasową promującą działania projektu. Zostanie również uruchomiona strona internetowa. W dalszej części zostanie przygotowana i przeprowadzona kampania w radiu, prasie i internecie o zasięgu ogólnopolskim. Jednym z najlepszych narzędzi dotarcia do ogółu społeczeństwa jest kampania w mediach (radiowo-prasowa) oraz w internecie, dlatego to ona stanowi kluczową część całej kampanii. Uzupełnieniem będą, równie istotne, bezpośrednie działania edukacyjne, dla których główną grupą docelową będą uczniowie oraz studenci przy udziale nauczycieli i rodziców. Projekt zakłada również dotarcie poprzez szkolenia do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST) i przedsiębiorców z terenów rolniczych oraz rolników. Całość kampanii zostanie podsumowana w ramach merytorycznej konferencji zamykającej.

www.kape.gov.pl www.biogazowniawgminie.pl www.nfosigw.gov.pl

 

Biuro Prasowe


Moto Safety Day