Otwarcia stacji

W ramach projektu e-Sudety działa już 6 stacji ładowania samochodów elektrycznych!

W regionie Sudetów powstają systematycznie stacje ładowania samochodów elektrycznych.Trzy kolejne stacje zostały oficjalnie otwarte w styczniu – w Kamiennej Górze, Dzierżoniowie i Międzylesiu.

Urządzenia to stacje o normalnej mocy, które ładują samochody prądem zmiennym 2 x 11 kW.Na mapie e-Sudetów działają już stacje w Lądku – Zdroju, Szczytnej, Polanicy-Zdroju, Międzylesiu, Dzierżoniowie i Kamiennej Górze. Ładowanie jest obecnie bezpłatne. Niebawem zostaną otwarte kolejne stacje. – Wierzymy, że instrumenty wsparcia dla samorządów, w tym korzyści wynikające z Funduszu Transportu Niskoemisyjnego, a także środki z RPO będą wspierać rozwój elektromobilności w regionie, a samorządy będą podejmować szerokie działania zmierzające do poprawy jakości powietrza. Zamiana pojazdów spalinowych na elektryczne, współdzielenie pojazdów, rozwój ekoturystyki – to wszystko przed nami – Elżbieta Koncka, Link PR, pomysłodawca i organizator projektu „e-Sudety”.
– Przed nami wielkie przemiany w gospodarce. Będą one związane z większą dostępnością samochodów elektrycznych. PGE Nowa Energia staje się liderem tej transformacji energetycznej, nie tylko jeśli chodzi o samą rozbudowę sieci ładowania, ale także o świadczenie usług związanych
z elektromobilnością i e-carsharingiem. Co więcej, jako pierwsi oferujemy możliwość doładowania samochodu elektrycznego w pełni zieloną energią na wszystkich naszych stacjach –
Tomasz Marzęda, Wiceprezes Zarządu PGE Nowa Energia

W oficjalnym spotkaniu wzięły udział m.in. władze miasta, przedstawiciele PGE Nowa Energia i pomysłodawca projektu e-Sudety. Uczestnicy wydarzeń testowali samochody elektryczne – Renault Zoe i Renault Kangoo użyczone przez Koncesjonera Renault – NAWROT z Wrocławia.

Sieć stacji ładowania samochodów elektrycznych, która powstaje w ramach projektu „e-Sudety” – w uzdrowiskach Ziemi Kłodzkiej oraz w pozostałych większych i atrakcyjnych turystycznie miejscowościach regionu Sudetów stanowi doskonałą bazę do wspólnych działań promocyjnych w regionie – w aspekcie rozwoju ekoturystyki, dbałości o czyste powietrze i redukcję hałasu. Projekt e-Sudety wpisuje się na listę innowacyjnych projektów Dolnego Śląska, co zostało podkreślone podczas konferencji z debatą i panelami naukowymi w dniach 5-6 grudnia w Polanicy-Zdroju. Wydarzenie odbywało się pod Patronatem Ministra Klimatu Michała Kurtyki, NFOŚiGW oraz Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Biuro Prasowe


Moto Safety Day