Eurobus

Kategorie w ramach projektu:

Agencja Link PR przeprowadziła kampanię informacyjno-promocyjną na temat Funduszy Unijnych dostępnych w województwie mazowieckim dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU).

Projekt był realizowany za pomocą „mobilnego punktu informacyjnego”, czyli tzw. Eurobusu, który odwiedził mazowieckie gminy i powiaty. Planowana trasa obejęła 18 wyjazdów – rozpoczęła się 23 maja w Grójcu, a zakończyła 23 sierpnia w Jasieńcu.

Organizatorzy skutecznie dotarli do potencjalnych beneficjentów z terenu województwa mazowieckiego z promocją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (więcej o programach: www.mazowia.eu).

Agencja Link PR odpowiedzialna była za przygotowanie EUROBUSU, czyli specjalnie zaadaptowanego autobusu, wyposażonego w sprzęt audiowizualny, obiekty i urządzenia demonstracyjne, elementy wystawiennicze, konferencyjne oraz materiały informacyjno-promocyjne MJWPU.

Poza tym Agencja zajęła się kreowaniem pozytywnego wizerunku RPO MW poprzez działania public relations i media relations.

Biuro Prasowe


Moto Safety Day