Technologie dla klimatu

Kategorie w ramach projektu:

„Nauka, Edukacja i Technologie dla Klimatu” to przedsięwzięcie organizowane przez Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa w ramach ogłoszonej w 2008 roku przez Ministerstwo Środowiska inicjatywy „Partnerstwo dla Klimatu”. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęła Prezydent m.st. Warszawy pani Hanna Gronkiewicz-Waltz.

21 października w Centrum Handlowym Złote Tarasy w Warszawie miało miejsce uroczyste otwarcie Wystawy „Technologie dla Klimatu”, konferencja skierowana do młodzieży oraz warsztaty edukacyjne.

Uczestnicy imprezy mieli również niepowtarzalną okazję podpisania ogólnoświatowej Petycji Klimatycznej „Seal the deal!” –  inicjatywy ONZ, której celem jest zebranie płynących z całego świata apeli na rzecz ostatecznego i skutecznego porozumienia dotyczącego ochrony klimatu. Petycja Klimatyczna zostanie wręczona przedstawicielom rządów państw, którzy obradować będą w dniach 7‑18 XII 2009 na Konferencji Klimatycznej w Kopenhadze.

O tym, jak zrozumieć klimat i zapobiec procesowi postępujących zmian klimatycznych oraz jak pomóc naszej planecie debatowali w Multikinie uczniowie z warszawskich szkół gimnazjalnych.

„Kochani, mamy pewien problem. Z racji swojego zawodu, z perspektywy lat widzę, że pogoda staje się coraz bardziej nieokiełznana.” – powiedział Tomasz Zubilewicz rozpoczynając konferencję.

O naukowych aspektach zmian klimatu opowiadał dr Krzysztof Markowicz, geofizyk z Uniwersytetu Warszawskiego, natomiast Maria Andrzejewska – dyrektor Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa przedstawiła problematykę zmian klimatycznych w kontekście działań ONZ a w szczególności UNEP. Głównym tematem konferencji był jednak wpływ działalności człowieka na środowisko. Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się, jak przeciwdziałać zmianom klimatycznym. Prezentacje firm Vattenfall Poland oraz Hewlett Packard pomogły zrozumieć, na czym polega działalność badawczo-rozwojowa biznesu ukierunkowana na rozwój i wdrażanie nowoczesnych, przyjaznych środowisku (w tym przede wszystkim klimatowi) technologii.

Podczas spotkania ogłoszono wyniki konkursu Technologie dla Klimatu dla uczniów gimnazjów warszawskich. W ramach rywalizacji szkoły zbierały i opracowywały materiały na temat wdrażanych przez firmy „zielonych” technologii. Zwycięskie, pierwsze miejsce zajęło Gimnazjum nr 15 im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota”.

Po konferencji uczniowie wzięli aktywny udział w warsztatach edukacyjnych. Poprzez praktyczne ćwiczenia, obserwacje i quizy pogłębiali swoją wiedzę nt. klimatu i próbowali odpowiedzieć na pytania: Czy grozi nam globalne zaciemnienie? Co to jest efekt cieplarniany? Zmiany klimatyczne Ziemi antropogeniczne czy naturalne zmiany klimatu?

Punktem kulminacyjnym wydarzenia było uroczyste otwarcie wystawy Technologie dla Klimatu, którą  można oglądać do 2 listopada 2009. W uroczystości otwarcia uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Gospodarki, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, członkowie Partnerstwa dla Klimatu, organizacji pozarządowych oraz biznesu. Wystawa znajduje się na dwóch poziomach (0, 1) CH Złote Tarasy, a większość ekspozycji ma charakter interaktywny. Na stoiskach edukacyjnych można dowiedzieć się więcej na temat globalnego zaciemnienia, efektu cieplarnianego oraz zmian klimatycznych. Wiele atrakcji czeka również w części wystawowej, gdzie goście mogą zapoznać się z Kalkulatorem Zużycia Energii Elektrycznej, czy też zobaczyć pracę energooszczędnego silnika.

Projekt Nauka, Edukacja i Technologie dla Klimatu zyskał wielkie zainteresowanie przedstawicieli biznesu, osób odwiedzających CH Złote Tarasy oraz młodzieży uczestniczącej w konferencji i warsztatach. Uczniowie przyznali, że taka forma zdobywania wiedzy bardzo im odpowiada. Aktywnie uczestnicząc w projekcie nie tylko wiele się nauczyli, ale również doskonale się bawili. Wszyscy wyrazili chęć uczestnictwa w podobnych inicjatywach.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej przedsięwzięcia www.technologie.gridw.pl!

Biuro Prasowe


Moto Safety Day