Akademia Euro

Kategorie w ramach projektu:

logo_AEAkademia Euro

EURO 2012 to ogromne wyzwanie, zarówno dla organizatorów, jak i samych Polaków. Kibice, którzy przyjadą do Polski oczekiwać będą szybkiej i kompetentnej informacji, sprawnej i przyjaznej obsługi oraz możliwości porozumienia się w języku angielskim.

Akademia Euro – projekt realizowany przez spółkę PL.2012 ma pomóc Polakom pełnić rolę gospodarzy mistrzostw na wysokim poziomie. 2 500  uczestników z 4 województw przygotowujących EURO 2012 ma szansę na aktywne włączenie się do organizacji mistrzostw i podniesienie kompetencji, przez co nasz kraj postrzegany będzie jako przyjazny i nowoczesny.

Akademia Euro to kurs języka angielskiego, by każdy gość mógł uzyskać potrzebne mu informacje.

Akademia Euro to cykl szkoleń z obsługi klienta i różnic międzynarodowych w kontekście obsługi, by Polska jawiła się jako kraj przyjazny dla obcokrajowców.

Akademia Euro to wiedza o atrakcjach turystycznych w danym regionie, by kibice dostrzegli piękno i niezwykłość naszego kraju.

Projekt współfinansowany ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ma na celu podniesienie kompetencji językowych, zawodowych i interpersonalnych oraz zdolności adaptacyjnych, tak aby sprostać oczekiwaniom turystów zagranicznych – nowej grupie klientów. W 2012 roku do Polski przyjedzie około miliona kibiców. Dlatego zapewnienie profesjonalnej, sprawnej i przyjaznej obsługi wzmocni wizerunek naszego kraju oraz zachęci do ponownego przyjazdu w przyszłości.

Projekt zakłada udział 2 500 uczestników z czterech województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, pomorskiego i wielkopolskiego. Szkolenia skierowane są do następujących branż:

  • transportu miejskiego i kolejowego, gastronomii i handlu (4 województwa),
  • instytucji publicznych (tylko województwa dolnośląskie i pomorskie),
  • transportu lotniczego – obsługi lotniska (tylko województwo dolnośląskie),
  • ratownictwa medycznego (tylko województwo dolnośląskie i pomorskie).

Szkolenia obejmują:

  • język angielski – 60 godzin zajęć,
  • obsługa klienta – 16 godzin zajęć,
  • różnice międzykulturowe w kontekście obsługi klienta – 16 godzin zajęć,
  • atrakcje danego regionu pod kątem organizacji imprez masowych – 8 godzin zajęć,
  • pierwsza pomoc przedmedyczna (tylko dla pracowników transportu miejskiego regionu mazowieckiego) – 8 godzin zajęć.

Umiejętności nabyte podczas szkoleń przydadzą się również po zakończeniu mistrzostw. Budowanie postaw otwartości, zaangażowania i aktywnego uczestnictwa przyczyni się do zawodowego, ale też i osobistego włączenia się w organizację dużego i ważnego dla nas wydarzenia. Wszyscy jesteśmy gospodarzami!

www.akademiaeuro.pl

Koordynator kampanii: Elżbieta Koncka, tel. (22) 356-19-11, e-mail: ela@linkpr.pl

Biuro prasowe: Barbara Krastiłow, tel. (22) 331 72 90, e-mail: basia@linkpr.pl

Projekt finansowany ze środków unijnych.

Biuro Prasowe


Moto Safety Day