Spotkania informacyjne dla nauczycieli w woj. wielkopolskim

Bezpłatne spotkania informacyjne w subregionach woj. wielkopolskiego w zakresie upowszechniania modelu pobudzania kreatywności, samodzielnego myślenia i pracy zespołowej poprzez przedsiębiorczość dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ma zaszczyt zaprosić nauczycieli, pedagogów,  dyrektorów szkół oraz pracowników urzędów miast i gmin, zajmujących się oświatą i edukacją na poziomie szkół podstawowych i gimnazjów na bezpłatne spotkania informacyjne. Spotkania w zakresie upowszechniania modelu pobudzania kreatywności, samodzielnego myślenia i pracy zespołowej poprzez przedsiębiorczość dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, mają na celu zapoznanie przedstawicieli środowiska oświatowego z opracowanym modelem i przedstawienie sposobów wdrożenia go do programu nauczania w szkołach.

Spotkania odbędą się w godzinach 10:00 -14:00 kolejno:

 1. 3 marca w Lesznie w Leszczyńskim Centrum Biznesu przy ul. Geodetów 1
 2. 4 marca w Poznaniu w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa przy ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10
 3. 5 marca w Koninie w Leader School przy ul. Wojska Polskiego 37
 4. 6 marca w Kaliszu na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza  przy ul. Nowy Świat 28-30
 5. 7 marca w Pile w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli przy ul. Bydgoskiej 22

Rejestracja uczestników od 9:45

Program spotkania

 • zapoznanie uczestników z Projektem „PI: Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej”
 • prelekcja z zakresu metod nauczania w celu pobudzania kreatywności i umiejętności pracy zespołowej wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
 • prelekcja z zakresu przedsiębiorczości w kontekście nauczania na poziomie szkół podstawowych i gimnazjów
 • dyskusja

W ramach spotkania zapewniamy:

 • nieodpłatny udział
 • materiały szkoleniowe
 • wyżywienie

UWAGA! Przekazanie organizatorom deklaracji uczestnictwa i oświadczenia uczestnika o przystąpieniu do Projektu  jest warunkiem uczestnictwa w spotkaniu. Na każdym spotkaniu jeden podmiot może być reprezentowany przez maksymalnie 2 przedstawicieli.

Zgłoszenia przyjmujemy do 28 lutego drogą mailową na adres rekrutacja@linkpr.pl. (z podaniem imienia, nazwiska, adresu szkoły/instytucji oraz telefonu kontaktowego). W temacie prosimy wpisać miasto, w którym spotkanie Państwa interesuje. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe informacje pod numerem tel.: (22) 331 72 90/91

http://iw.org.pl/kreatywnyuczen/

Biuro Prasowe


Moto Safety Day