Most w Toruniu

Miejski Zarząd Dróg w Toruniu www.mzd.torun.pl
Most w Toruniu www.most.torun.pl
Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko” www.pois.gov.pl

Montaż przęseł mostu rozpoczęty!

Operacja wypłynięcia w nurt rzeki łuków mostu rozpoczęła się około godz. 5.00 rano. Sam transport łuku pod podporę potrwa około 12 godzin, a później nastąpi podniesienie go na wieżach za pomocą mechanizmów hydraulicznych i opuszczenie na wezgłowia. Za około 30 dni ta sama operacja zostanie powtórzona dla drugiego łuku.

czytaj dalej >>

Rozpoczyna się spektakularna operacja montażu łuków nowego mostu na podporach.

W czwartek, 28 marca 2013 r. pierwszy ze stalowych kolosów odbije od brzegu. W środę plac budowy odwiedził wicepremier Janusz Piechociński.

 Rozpoczyna się spektakularna operacja montażu łuków nowego mostu na podporach.

Na najbardziej skomplikowany moment całej inwestycji czekaliśmy od dawna. Pierwotny plan zakładał, że łuki będą montowane jesienią, jednak warunki pogodowe, przede wszystkim wyjątkowo niski, niesprzyjający transportowi  ogromnej konstrukcji poziom Wisły opóźnił operację. Każde ze stalowych przęseł waży około 2500 ton, dlatego niezmiernie ważna jest ich stabilność na wodzie. W oczekiwaniu na odpowiednia pogodę wykonawca nie próżnował. Przez całą zimę wykonywane były wszystkie możliwe prace: zbrojeniowe, montażowe i wykończeniowe, zarówno związane z samą konstrukcją mostu, jak i prowadzącymi do niej estakadami, tunelami oraz drogami dojazdowymi. Robotnicy umacniali też podpory brzegowe i sztuczną wyspę w nurcie rzeki.

czytaj dalej >>

Toruński most dziś w TVP Bydgoszcz!

Budowa mostu drogowego w Toruniu będzie tematem najbliższego odcinka programu pt: „Samorząd.eu” emitowanego na antenie TV Bydgoszcz. Zapraszamy do jego obejrzenia dziś (21.03) o godz.19.15. Powtórka programu jutro (22.03) o godzinie 17.15 i w sobotę (23.03) o godzinie 19.30.

W programie zobaczymy zdjęcia z budowy mostu drogowego, rozmowę z Andreasem Adamcem dyrektorem kontraktu z ramienia firmy Strabag i Michałem Zaleskim prezydentem miasta Torunia.

Aneks podpisany

Dziś (21.03) w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg został podpisany aneks dotyczący przedłużenia terminu realizacji inwestycji pn. „Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi”.  Zgodnie z nim roboty budowlane na największej inwestycji w regionie zakończą się 1 grudnia 2013 roku.  

Termin zakończenia prac został wydłużony ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne. Wpłynęły one m. in. na niski poziom wody w Wiśle, co  utrudniało prowadzenie prac.

Miejski Zarząd Dróg  rozpatrzył pozytywnie wniosek wykonawcy na przedłużenie czasu ukończenia robót. Projekt aneksu dotyczący przedłużenia terminu realizacji inwestycji został przesłany celem weryfikacji do Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie –  instytucji, która jest stroną umowy o dofinansowanie. Zgodnie z jego opinią przedstawiony stan faktyczny tj. niski poziom wody w Wiśle, bez wątpienia jest okolicznością uniemożliwiającą zrealizowanie określonych prac w terminach przewidzianych kontraktem. Dlatego zmiana łączącej strony umowy w zakresie czasu na ukończenie jest dopuszczalna i uzasadniona. Ta opinia stała się podstawą do zawarcia aneksu.

Zaawansowanie rzeczowe inwestycji osiągnęło około 80%. Wykonawca deklaruje częściowe przekazanie do użytku pl. Daszyńskiego, fragmentu  Trasy Mostowej od ul. Łódzkiej do ulicy Rypińskiej w pierwotnie planowanym terminie zakończenia budowy mostu tj. w lipcu 2013 r. W tej chwili odbywają się konsultacje z wykonawcą, dotyczące szczegółów technicznych związanych z możliwością oddania do wcześniejszego użytkowania odcinków, na których roboty zostaną zakończone. Omawiane są, przede wszystkim, kwestie związane z organizacją ruchu (oznakowanie, sygnalizacja świetlna) jaka będzie obowiązywała w przypadku oddania fragmentu inwestycji do użytku. Wiąże się to jednak z koniecznością uzyskania decyzji na ich użytkowanie. Zostanie to poprzedzone kontrolą inspektorów nadzoru budowlanego z Bydgoszczy (WINB Bydgoszcz). Dopiero po jej przeprowadzeniu i pozytywnym odbiorze robót,  Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wyda stosowną decyzję administracyjną, która – po uprawomocnieniu – pozwoli na użytkowanie wykonanych wcześniej etapów robót. Według szacunków MZD cały proces administracyjny może potrwać do miesiąca.

Na zdjęciu:

PO STRONIE LEWEJ

 Barbara Tyrankiewicz, kierownik Biura Realizacji Projektu Mostowego

Grażyna Pluta Jagła-główny księgowy

Andrzej Glonek dyrektor MZD

PO STRONIE PRAWEJ (przedstawiciele Strabaga)

Andreas Adamiec

Alfred Watzl

aneks

Most na targach

Najważniejsza Tłotoruńska inwestycja zaprezentuje się podczas tegorocznych targów „Invest-TOR” 2013. Film o moście, ekspozycja makiety, gadżety mostowe – to wszystko już w najbliższy weekend!

Kujawsko-Pomorskie Targi Inwestycyjne „Invest-TOR” organizowane są w toruńskim Centrum Targowym „PARK” już od 2008 roku i są największym wydarzeniem branżowym w regionie. Co roku biorą w nich udział przedsiębiorstwa z branży inwestycyjnej i deweloperskiej.

Prezentowane są projekty specjalnych stref ekonomicznych i parków technologicznych oraz plany inwestycyjne miast, gmin i regionów. W tegorocznej edycji nie mogło zatem zabraknąć nowego mostu drogowego – projektu ważnego dla inwestorów, władz, mieszkańców Torunia i regionu.

Największa toruńska inwestycja zagości na targach po raz trzeci . Zaprezentowana zostanie trójwymiarowa makieta trasy. Do gości targów trafią ulotki informacyjne na temat inwestycji i kubki mostowe.

Biuro Prasowe


Moto Safety Day