Wielkopolska jest przygotowana do przyjęcia gości zagranicznych podczas Euro

Za parę  tygodni kończą się w Poznaniu szkolenia Akademii Euro. Zajęcia z języka angielskiego i profesjonalnej obsługi klienta ukończy w Wielkopolsce pięćset trzydzieści  osiem osób, które podczas Turnieju będą miały zawodowy kontakt z turystami zagranicznymi. Jak potwierdzają doświadczenia innych organizatorów dużych imprez sportowych, o powodzeniu Euro i wizerunku kraju gospodarza zadecyduje właśnie jakość serwisu.

Studenci Akademii Euro w Wielkopolsce, projektu koordynowanego przez Spółkę PL.2012, to przede wszystkim pracownicy transportu kolejowego, miejskiego i prywatnego, a także gastronomii, handlu i hotelarstwa. Najczęściej szkolą się kierowcy autobusów i tramwajów, taksówkarze, kierownicy pociągów, kasjerzy, sprzedawcy i obsługa hotelowa. Stanowią oni grupę osób, która najczęściej będzie miała styczność z turystami. Szkolenia Akademii zakończą się w maju.

Bezpośredni kontakt z turystami pomoże wzmocnić pozytywny wizerunek naszego kraju, dzięki czemu goście zagraniczni będą chętnie i coraz liczniej wracać do Polski w kolejnych latach po EURO 2012 – mówi Marcin Herra Prezes Zarządu Spółki PL.2012. Aby to się udało, konieczne jest zapewnienie im najwyższego poziomu obsługi.

W ramach Akademii uczestnicy podnoszą swoje kwalifikacje w zakresie znajomości  języka angielskiego oraz wiedzy z profesjonalnej obsługi klienta, różnic międzykulturowych i atrakcji turystycznych regionu. Program kursu języka angielskiego został opracowany specjalnie dla ich potrzeb i obejmuje zwroty oraz słownictwo najczęściej używane w szkolonych branżach. Zajęcia interpersonalne, równie ważne w obsłudze klienta  jak znajomość języka, obejmowały 40 godzin zegarowych i zostały w pełni docenione przez studentów.

Szkolenia w ramach Akademii Euro są prowadzone w sposób bardzo fachowy, a uzyskana dzięki nim wiedza jest niezwykle pomocna w mojej codziennej pracy – mówi pan Tadeusz. – Szczególnie cenne i interesujące są dla mnie szkolenia z zakresu różnic międzykulturowych i profesjonalnej obsługi klienta.

Czuję się pewniej w kontaktach z klientami po szkoleniach interpersonalnych. Prowadzący zajęcia zwrócili nam szczególną uwagę na to, że ludzie różnią się między sobą,  do każdego należy podejść w sposób indywidualny i nie wolno ulegać stereotypom – dodaje pani Barbara.

Szkolenia Akademii Euro cieszyły się dużym powodzeniem: na zajęcia w Poznaniu chciało się zapisać więcej osób niż oferowano miejsc. Nic dziwnego – statystyki dotyczące Akademii Euro mówią same za siebie. Podczas dwóch semestrów trwania projektu stworzono 50 grup językowych i 84 grup uczestniczących we wszystkich szkoleniach „miękkich”. Łącznie do dnia dzisiejszego szkolenia z języka angielskiego ukończyło już 231 osób, z profesjonalnej obsługi klienta 476, z różnic międzykulturowych 444 i atrakcji regionu wielkopolskiego 531. Cały cykl szkoleniowy do 23 kwietnia ukończyło już 200 osób.

Duże zainteresowanie projektem potwierdza konieczność prowadzenia tego rodzaju szkoleń dla pracowników tzw. serwisu publicznego, nie tylko ze względu na zbliżające się Mistrzostwa. Akademia Euro umożliwia bowiem bezpłatne podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez uczestników, co będzie dla nich ważne nie tylko  w trakcie Euro 2012, ale także w ich przyszłym życiu zawodowym – mówi Monika Jakubiak, Kierownik Strategiczny Akademii Euro ze spółki PL.2012.

Na zakończenie pełnego cyklu szkoleń uczestnicy otrzymają manual „Wszyscy jesteśmy gospodarzami. Organizacja masowych imprez sportowych na przykładzie UEFA EURO 2012™”. Zawierał on będzie podsumowanie modułów szkoleniowych, podstawowe informacje praktyczne, wskazówki na temat organizacji sportowych imprez masowych na przykładzie organizacji Euro 2012, mapy Miast-Gospodarzy, słowniczek i popularne zwroty w językach obcych. Poza absolwentami Akademii, manual trafi w sumie do 10 tysięcy osób w regionie wielkopolskim, które podczas Euro będą obsługiwać gości zagranicznych.

Warto także pamiętać o tym, że każdy z uczestników Akademii Euro, który podniósł poziom swojej merytorycznej wiedzy, będzie mógł ją wykorzystywać przy obsłudze zagranicznych turystów nie tylko w trakcie Mistrzostw, ale także wiele lat po ich zakończeniu. To istotny czynnik stałego wzrostu atrakcyjności turystycznej Polski w ujęciu długofalowym. Według autorów raportu IMPACT mierzącego wpływ przygotowań kraju do Euro 2012, opracowanego na zlecenie spółki celowej Ministra Sportu i Turystyki PL.2012, po Turnieju każdego roku nasz kraj będzie odwiedzać pół miliona turystów więcej. Oznacza to dodatkowe wpływy z turystyki do 2020 roku na poziomie prawie 5 miliardów złotych

(www.2012.org.pl/pl/euro-2012/co-zostanie-po-euro/raport-impact.html).

Akademia Euro, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, jest realizowana w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Poddziałanie 8.1.1. Swym zasięgiem obejmuje cztery regiony: dolnośląski, wielkopolski, pomorski i mazowiecki, gdzie w czerwcu 2012 spodziewamy się najwięcej turystów zagranicznych.

W Wielkopolsce projekt Akademia Euro jest realizowany wspólnie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu i Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.

Elżbieta Jura
Manager ds. komunikacji społecznej
elzbieta.jura@2012.org.pl
tel. kom. 785 556 760


Informacje o spółce PL.2012

PL.2012 jest spółką celową Ministra Sportu i Turystyki, która została powołana na mocy Ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 z dnia 7 września 2007 roku. Na mocy ustawy spółka wykonuje działania koordynacyjne i kontrolne związane z przygotowaniami do Euro 2012 realizowanymi przez stronę publiczną.

Spółka realizuje swoje działania w oparciu o Mapę Drogową, czyli precyzyjny plan działań we wszystkich obszarach przygotowań kraju do Turnieju. W realizację poszczególnych projektów i zadań zaangażowanych jest dziś ponad 170 podmiotów w całym kraju, których działania są koordynowane w imieniu Ministra Sportu  i Turystyki właśnie przez PL.2012.

Spółka celowa Ministra Sportu i Turystyki PL.2012 koordynuje i kontroluje ponad 200 projektów organizacyjnych, które będą miały kluczowe znaczenie dla jakości Turnieju w 2012 roku. Projekty te obejmują takie obszary, jak np. bezpieczeństwo, opieka medyczna i ratownictwo, organizacja transportu, wolontariat oraz jakość obsługi gości.

Spółka PL.2012 kontroluje i monitoruje także 219 projektów infrastrukturalnych realizowanych przez właściwe podmioty odpowiedzialne za ich wykonanie.

 


Warning: Illegal string offset 'echo' in /home/wlhost/ftp/www/linkpr/linkpr.pl/wp-content/themes/hybrid/library/extensions/custom-field-series.php on line 79

Biuro Prasowe


Moto Safety Day